Wzięliśmy udział w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt

 Wzięliśmy udział w Parlamentarnym Zespole Przyjaciół Zwierząt

Spotykamy się w Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Mogłoby się wydawać, że rozwiązanie problemu bezdomności i sprawienie, że schroniska będą puste jest na wyciągnięcie reki; że to jest chipowanie, znakowanie, kastracja. Recepta wydaje się być prosta, a tymczasem jest bezdomnych zwierząt ponad 100 tys., a to dane zaniżone, bowiem to dane tylko ze schronisk – powiedziała poseł Katarzyna Piekarska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, tzw. animalsów podkreślali, że gminy nie radzą sobie z walką z bezdomnością.

„Chcemy rozesłać do każdej z gmin ankietę, 20 pytań dotyczących bezdomności. Na tej podstawie będziemy mieli pełniejszą wiedzę o problemie bezdomności zwierząt. Zwróciłam się do NIK o zrobienie kolejnej kontroli w gminach co do wywiązywania się gmin w sprawie bezdomności i zapobieganiu bezdomności zwierząt w Polsce. Ostatnia kontrola była lata temu. Mam informację, że ten postulat został wpisany na listę planowanych przez NIK działań”

– poinformowała Zespół poseł Katarzyna Piekarska.

Leszek Świątalski, dyrektor Związku Gmin Wiejskich RP stwierdził, że „w ramach istniejącego prawa nie rozwiążemy problemu bezdomności zwierząt, bo to prawo to fikcja”.

„Chipowanie tylko w wybranych gminach nie ma sensu, bo wybiórczość zdecyduje o selektyuwnym podejściu. Chipowanie powinno być ogólnokrajowe”

– dodał Świątalski, który uważa, że ciężar całej walki z bezdomnością nie powinien być nałożony na samorządy, ale przede wszystkim na właścicieli zwierząt.

Obok przedstawiciela Związku Kynologicznego w Polsce w pracach Zespołu udział wziął m.in. Robert Wyrostkiewicz, redaktor naczelny magazynu „Na Psi Temat” wydawanego przez Polskie Porozumienie Kynologiczne.

Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt obchodzony jest corocznie 4 kwietnia. Święto powstało, by zwrócić uwagę na problem bezdomności zwierząt oraz zachęcić do adopcji i opieki nad bezdomnymi zwierzakami lub tymi, które znajdują się w schronisku.

Robert Wyrostkiewicz

Zobacz także