Ustalamy harmonogram wystaw na 2023 rok!

 Ustalamy harmonogram wystaw na 2023 rok!

Polskie Porozumienie Kynologiczne zrzesza organizacje hodowlane wysokich standardów. PPK bierze udział w wystawach psów rasowych na całym świecie i jest także organizatorem wystaw krajowych i międzynarodowych w Polsce.

„W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Zarządu Polskie Porozumienie Kynologiczne i klubów członkowskich. Omówione zostały najważniejsze zagadnienia z aktualnych prac PPK oraz opracowano strategię na 2023 rok. Przyjęliśmy harmonogram wystaw i dalszych prac dotyczących Certyfikacji organizacji kynologicznych i Funduszu ds walki z bezdomnością zwierząt”

– poinformował w mediach społecznościowych Piotr Kłosiński, prezes PPK i wiceprezes World Kennel Union.

Harmonogram wystaw pod patronatem World Kennel Union pojawi się do 30.11.2022. Serdecznie dziękujemy Członkom i wszystkim wspierającym za poparcie i wsparcie naszych działań”

– dodał kynolog.

Niebawem poinformujemy o harmonogramie wystaw PPK, w których mogą wziąć udział także psy z innych organizacji, zgodnie z zawołaniem PPK „Kynologia ponad podziałami”.

Na zdjęciu sędziowie kynologiczni podczas dzisiejszej narady. Od lewej: Piotr Kłosiński, Ewa Pietralik, Dominika Kłosińska i Marzena Marciniak

 

 

 

Robert Wyrostkiewicz

Zobacz także