Pies rasowy po kanadyjsku. O co chodzi z rasowym i nierasowym psem?

 Pies rasowy po kanadyjsku. O co chodzi z rasowym i nierasowym psem?

W Kanadzie definicja zwierzęcia rasowego znajduje się w ustawie genealogicznej. Prawo to definiuje rasowość psów i innych zwierząt w następujący sposób: Zwierzę rasowe: zwierzę określonej rasy, które jest uznawane za rasowe zgodnie ze statutem stowarzyszenia uprawnionego do rejestracji zwierząt tej rasy.

Może to być WKU, które jest międzynarodową organizacją związaną m.in. z portalem NaPsiTemat.pl; może to być FCI, które jest najbardziej popularną organizacją w Europie kontynentalnej i może to być chociażby najstarsza organizacja kynologiczna na świecie, jaką angielski Kennel Club (nie mylić z polskim Kennel Club powstałym niedawno).

Z kolei najważniejszym stowarzyszeniem w Kanadzie uprawnionym do rejestracji niektórych odrębnych ras psów rasowych jest Canadian Kennel Club (CKC). To stowarzyszenie definiuje psa „rasowego” w następujący sposób w swoich przepisach administracyjnych:

Pies Rasowy: Pies zarejestrowany lub uprawniony do rejestracji w Canadian Kennel Club.

De facto, prawo kanadyjskie jest podobne do polskiego, co ma swoje plusy (brak monopolizacji dla jednej organizacji) i brak certyfikacji czy innej formy wyróżnienia organizacji wysokich standardów (a nie brakuje też organizacji zrzeszających pseudohodowców).

CKC proponuje więc kilka zasad, które kupujący i sprzedający powinni wziąć pod uwagę. Jako PPK podpisujemy się pod tymi zaleceniami.

Tak zwany pies rasowy bez dokumentu rejestracyjnego nie jest i nigdy nie może być psem rasowym. Używanie kwalifikatora „czystej krwi” dla psa bez dowodu rejestracyjnego jest nielegalne (na terenie Kanady – dop. Redakcji).

Pies rasowy urodzony w Kanadzie, aby mógł zostać zarejestrowany lub zarejestrowany w Kanadyjskim Związku Kynologicznym, musi otrzymać jakąś formę stałej identyfikacji, zanim pies opuści teren hodowcy. Jeśli ktoś chce ci sprzedać psa rasowego, a przedmiotowe zwierzę nie ma tatuażu ani mikroczipa, to taki pies nie jest i nigdy nie będzie psem rasowym.

Jeśli jesteś handlowcem zainteresowanym oferowaniem swoim klientom psów rasowych, PIJAC Kanada zaleca podjęcie następujących środków ostrożności:

Upewnij się, że prawidłowo zidentyfikowałeś psa rasowego, którym jesteś zainteresowany, aby potwierdzić jego stałą identyfikację. Trwała identyfikacja może mieć formę tatuażu zarejestrowanego w CKC lub transpondera (mikroczipa);

Upewnij się, że numery na tatuażu lub mikroczipie zgadzają się z numerami na dokumencie rejestracyjnym lub w pisemnej dokumentacji, która musi towarzyszyć psu, którym jesteś zainteresowany.

Jeśli pies, którym jesteś zainteresowany, nie posiada ani mikroczipa ani tatuażu ani żadnej dokumentacji wydanej przez organizację mającą cele hodowlano-kynologiczne zapisane w swoim statucie, formalnie nie jest i nigdy nie może być psem rasowym. Często słyszymy następujące zdanie: „Jest rasowym, ale nieudokumentowanym psem”. To stwierdzenie jest fałszywe, a osoba, która je składa, robi coś nielegalnego (na terenie Kanady – dop. Redakcji).

Upewnij się, że Twoje dokumenty odzwierciedlają status prawny sprzedawanego zwierzęcia. W umowie sprzedaży wyraźnie zaznacz, czy dany pies jest rasowy czy nierasowy, a zatem czy dany pies jest zarejestrowany (może być zarejestrowany), czy nie. Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z umową ze swoim klientem.

Bez względu na to, czy Twoim zdaniem pies wygląda jak rasowy pies, nie jest i nigdy nie będzie rasowym psem, jeśli nie jest zarejestrowany i nie ma odpowiednich dokumentów, które mu towarzyszą.

Uwaga: Informacje zawarte w tym artykule pochodzą z dokumentu opublikowanego przez Canadian Kennel Club zatytułowanego: „Guidelines for Canadian Animal Facilities. Skup, sprzedaż i rejestracja psów rasowych”. Ten dokument jest dostępny w języku francuskim i angielskim w biurze PIJAC. (źródło: hvdseigneuries.com)

fot. collage Pixabay.com/CKC

 

 

Zobacz także