Oto my z PPK!

Władze Polskiego Porozumienia Kynologicznego

Piotr Kłosiński

Prezes PPK

Dyrektor ds. Międzynarodowych WKU. Wydawca Magazynu „Na Psi Temat”

535 009 683
p.klosinski@napsitemat.pl

Ewa Pietralik

Wiceprezes PPK

Rafał Garczyński

Skarbnik PPK

Marzena Marciniak

Sekretarz PPK

Dominika Kłosińska

Dyrektor Zespołu Organizacji Kynologicznych i Felinologicznych

Robert Wyrostkiewicz

Dyrektor ds. Komunikacji i Mediów

Redaktor naczelny portalu NaPsiTemat.pl i magazynu
"Na Psi Temat"

r.wyrostkiewicz@napsitemat.pl

Daria Wyrostkiewicz

Rzecznik Prasowy PPK